Lijmwerk

Wanneer er speciale esthetische of constructieve eisen gesteld worden aan een gevel, kan men overwegen om de gevelstenen te verlijmen. De dunne en sterke terugliggende voeg van maximaal 4mm dik geeft de gevel een speciaal uiterlijk. Het beeld van deze gevel wordt bepaald door het kleurvak van de gebruikte gevelsteen in combinatie met de gebruikte kleur metsellijm. Middels een mengdoseerpomp wordt de lijm door de metselaar op de strekzijde van de steen gelegd, waarna de volgende rij stenen in de lijm aan de draad gevleid worden. Speciale wapening zorgt voor extra stevigheid.

Ook al ligt het verlijmen van metselstenen in het verlengde van het metselaarsvak, het is een nieuw soort ambacht. De metselaar dient met nieuwe materialen op een nieuwe manier te werken. Met de opgedane ervaring zijn wij er zeker van dat lijmwerk een vaste plaats heeft verworven binnen een reeks aan bouwtechnieken

CONTACTGEGEVENS

Schuler Afbouwgroep
Pieter de Keyserstraat 17
7825 VE Emmen

Telefoon:
Fax:
E-mail:
0591 - 67 44 66
0591 - 63 45 24
info@schulerafbouwgroep.nl


FC Emmen